Giải thể công ty, hộ kinh doanh

Dịch vụ giải thể công ty, tạm dừng hoạt động công ty…

Các doanh nghiệp sau một thời gian làm ăn không hiệu quả hoặc không có nhu cầu hoạt động buộc phải chọn biện pháp giải thể công ty. Việc giải thể doanh nghiệp rất quan trọng ở chỗ: giúp chủ sở hữu đóng hồ sơ doanh nghiệp, chủ sở hữu hoàn thành các nghĩa vụ thuế với cơ quan Nhà nước, không còn phải khai báo thuế hàng quý... Hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp không còn làm ăn...

0938116769