Đăng ký hộ kinh doanh

Muốn đăng ký Hộ kinh doanh cầm đồ thì làm thủ tục ra sao?

Nhiều bạn muốn khởi nghiệp làm ăn kinh doanh bằng cách đăng ký giấy phép Hộ kinh doanh cầm đồ. Đây là ngành nghề có nhiều tiềm năng nhưng cần phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định vì đây là ngành kinh doanh có điều kiện. Vậy cụ thể về mặt thủ tục cần phải làm thế nào? Mời các bạn xem qua bài viết dưới đây: Để được đăng ký Hộ kinh doanh cầm đồ thì cần...

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh nhanh chóng

Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Căn cứ pháp lý:...

0938116769