Công bố chất lượng

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm chuyên nghiệp

Công bố chất lượng sản phẩm là thủ tục bắt buộc của doanh nghiệp trước khi muốn đưa sản phẩm của mình ra lưu hành trên thị trường. Để thực hiện được công bố sản phẩm thì doanh nghiệp phải thực hiện qua nhiều công đoạn từ lên chỉ tiêu, đem mẫu kiểm nghiệm, soạn thảo hồ sơ, nộp và nhận kết quả... Căn cứ pháp lý: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Danh mục sản phẩm cần phải làm hồ sơ công...

Các bước công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm là thủ tục bắt buộc của doanh nghiệp trước khi muốn đưa sản phẩm của mình ra lưu hành trên thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm sản xuất trong nước hay thực phẩm nhập khẩu đều phải tiến hành công bố sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoạt động công bố chất lượng sản phẩm cũng là lời cam kết của chính nhà sản xuất với người...

0938116769