Kiểm nghiệm tinh dầu

Dịch vụ kiểm nghiệm tinh dầu chuyên nghiệp tại Gahalaw

Tinh dầu là loại sản phẩm có nhiều ứng dụng, được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau như chưng cất hơi nước, ép lạnh lá cây, thân cây, hoa, vỏ cây... và những bộ phận khác của thực vật. Để đánh giá chất lượng tinh dầu cần phải qua kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm tinh dầu (hay còn gọi là xét nghiệm tinh dầu) là một hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm, đánh giá chất lượng của sản...

0938116769