Kiểm nghiệm thực phẩm

Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm chuyên nghiệp tại Gahalaw

Kiểm nghiệm thực phẩm (hay còn gọi là xét nghiệm) là một hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm, đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm phải tuân theo Luật an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành. Kết quả kiểm nghiệm có giá trị sử dụng chỉ khi các đơn vị kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS (hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam) cùng với tiêu chuẩn...

0938116769