Soạn hồ sơ phương án ANTT

Gahalaw cung cấp mẫu phương án ANTT hoàn chỉnh

Mẫu phương án ANTT là tài liệu cần thiết trong quá trình xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT. Đối với các cơ sở này, phương án đảm bảo ANTT là tài liệu bắt buộc phải lập, cần phải có để nộp lên cơ quan Công an khi xin cấp giấy phép về ANTT, và phải có để xuất trình khi kiểm tra.  Căn...

Dịch vụ lập phương án đảm bảo ANTT nhanh chóng

Theo quy định của pháp luật thì các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện phải lập phương án đảm bảo an ninh trật tự. Đây là công việc bắt buộc để nộp lên cho cơ quan Công an khi xin cấp Giấy chứng nhận về ANTT và có để xuất trình khi được kiểm tra. Việc lập phương án đảm bảo ANTT cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo quy định tại Điều 8, Nghị định...

0938116769