Thành lập văn phòng đại diện

Dịch vụ đăng ký thành lập văn phòng đại diện nhanh chóng

Do nhu cầu phát triển, các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh. Một trong các hình thức mở rộng phạm vi kinh doanh mà doanh nghiệp có thể lựa chọn đó là thành lập văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, công ty mẹ, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và...

0938116769