Giấy chứng nhận ANTT bảo vệ

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận ANTT trọn gói tại TP HCM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự (giấy chứng nhận ANTT) là gì? Là loại giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về an ninh trật tự (Công an) cấp cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Theo quy định của pháp luật thì các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ANTT sau đó mới...

0938116769