Soạn hồ sơ phương án CNCH

Dịch vụ soạn hồ sơ phương án cứu nạn cứu hộ

Phương án Cứu nạn cứu hộ, Hồ sơ quản lý công tác Cứu nạn cứu hộ của cơ sở là tài liệu do người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức lập để quản lý hoạt động cứu nạn cứu hộ thuộc đơn vị mình quản lý. Cũng như xuất trình cho cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ kiểm tra khi cần thiết. Việc lập Phương án cứu nạn cứu hộ, Hồ sơ quản lý CNCH cơ...

0938116769